Dynaaminen kortti koponentti

HTML classit tehty seuraavasti

.editor-control-container-dynamic
-->
  .editor-control-container-dynamic-wrapper
  -->
    .editor-control-container-dynamic-wrapper--image
    .editor-control-container-dynamic-wrapper--content

Jälkimmäisiä –image ja –content voi jaotella CSS:llä componentStyle tyylin mukaisesti.